banner2018

Arkiv 2017

Service langs løypen

01. GENERELT
Norges Cykleforbund har innført et eget reglement for service under fellesstartritt (RS), der følgebiler ikke er tillatt brukt langs løypetraseene.
Men med god erfaring fra de to foregående år, gjennomfører vi en ordning som vi har sett fungerer tilfredsstillende, både for våre deltagere og for de øvrige trafikantene som bruker veien samtidig. Denne ordningen er det gitt tillatelse til å bruke av godkjennende myndighet.

02. FØLGEBIL ER KUN TILLATT PÅ LANGØYPA (Bodø – Saltdal / retur)
Ryttere/lag som tenker å ha med følgebil underveis, skal sørge for at bil og sjåfør registreres hos arrangøren og får tildelt merke/nr. Dette skal settes opp godt synlig på venstre side i bilens bakrute. Dette er like mye et signal til utenforstående trafikanter som det er til hjelp for arrangøren.

Registrering av følgebiler og tildeling av A3-merker skjer samtidig med nummerutdeling fra fredag ettermiddag kl. 18.00 (og evt. lørdag formiddag). Antall følgebiler settes til max 25, så vær tidlig ute med registreringen.

NB: Det er overhodet ikke tillatt med langing fra bil!

03. BESTEMMELSER FOR DE ULIKE TRASEENE

02.01 FAUSKE – Mørkved TUR 53 km
Sørg for å ta med nødvendig mat og drikke på sykkelen og i lommene på trøya.
Arrangøren sørger for felles mat- og drikkestasjoner underveis langs løypa.

Det er ikke tillatt med privat langing underveis langs løypa (RV 80).

03.02 Mørkved-Valnesfjord-Mørkved 98 km
Sørg for å ta med nødvendig mat og drikke på sykkelen og i lommene på trøya.
Arrangøren sørger for felles mat- og drikkestasjoner underveis langs løypa.

Det er ikke tillatt med privat langing underveis langs løypa (RV 80).

03.03 Mørkved- Godøynes-Mørkved 34 km
Sørg for å ta med nødvendig mat og drikke på sykkelen og i lommene på trøya.
Arrangøren sørger for felles mat- og drikkestasjoner underveis langs løypa.

Det er ikke tillatt med privat langing underveis langs løypa (RV 80).

03.04 MØRKVED – TVERLANDET – MISVÆR – SALTDAL / RETUR TUR/ELITE 183 km
Sørg for å ta med nødvendig mat og drikke på sykkelen og i lommene på trøya.
Arrangøren sørger for felles mat- og drikkestasjoner underveis langs løypa.

Har rytteren/laget med egen følgebil, skal denne være registrert og merket som følgebil
Følgebilene skal ligge bak gruppa, og ikke drive med unødige forbikjøringer som kan skape farlige trafikksituasjoner.
Unngå langingstopp hvor det er satt opp spurt-mål for elitegruppa som skal sykle langløypa 183 km.
Avtal med rytteren/laget i forkant hvor langing skal foregå, og kjør fram i god tid, sett bilen godt utenfor veien og opptre med all den aktsomhet som er nødvendig.

Langing kan foregå langs traseen FV 812 Tuv - Misvær – Saltdal / retur.

Det er ikke tillatt med langing langs RV 80 – RV 17 (Bodø – Tuv / retur).

04. AVSLUTNING
Vi henstiller til alle lag/ryttere og førere av følgebiler til lojalt å følge disse anmodningene fra arrangøren; - vis aktsomhet overfor hverandre og utenforstående trafikanter, og unngå all form for aggresiv kjøring som kan skape farlige situasjoner.

Vi har stor velvilje for arrangementet hos politi og veimyndigheter, og vi må alle vise at vi er tilliten verdig.

Husk at vi ferdes på åpne veier, hvor Veitrafikkloven gjelder for alle 

Ha en opplevelsesrik og spennende dag; - før, under og etter rittet!

Midnattsolrittet 07.06.2017

Bjørn Håvard Stamnes
Hovedkommisær

Telefonliste

Rittkontor/info Wår Monsen 90853368
Norsk folkehjelp   90195865
Politi   112
Ambulanse   113
Brann   110
Rittleder Trond Vegard Seivåg 91176811
Dommer Bjørn Håvard Stamnes 95178776
Arenasjef Mørkved Finn Roger Kristoffersen 97542090
Rittkontor Fauske Marit Sørli 47278669
Matstasjon Misvær Roy Arne Johansen 45404793
Matstasjon Kvikstadheia Fredrik S Moen 97939275
Matstasjon Val. Tom Erik Tofte 41253744

Nytt i 2017

midnatt2017

Endelig er vi der igjen. Er du klar?
I en tid der det å være aktiv, trimme og være i god form har fått en sentral plass i hjernebarken på de fleste er vi stolte over at Midnattsolrittet skal arrangeres for niende gang i 2017. Vi nærmer oss det store jubileet. 38 stykker har deltatt alle gangene!

MELD DEG PÅ HER!

Vær tidlig ute! Det er blitt strengere på hvor mange som kan starte i hver gruppe. Meld deg på med en gang så du får starte i den gruppa du vil.
PS: Den raskeste gruppa på YT-rittet, 98km, har bare 20 plasser ledig per nå...

30 om dagen, 34km

Ny løype med start og mål på Mørkved.
Distanse uten tidtaking, men med høy sosial faktor! Matstasjon underveis der man kan forhåndsbestille kaffe og vaffel! Løypa går fra Mørkved til Tverlandet der man tar inn på gammelveien mot Saltstraumen for så å ta nyveien tilbake. Se vedlegg. Billigere påmelding og lisens. Fra 12 år.

COOP-rittet 53km

Trimgrupper fra Fauske uten tidtaking.
Er du ikke så opptatt av tiden når du sykler så kan du nå starte i de første gruppene fra Fauske. Gruppene er merket TRIM. Alle trimgrupper har bare kr50,- i lisens mot kr200,- med tidtaking. Ellers går rittet som normalt.

YT-rittet 98km

Flere fartsholdergrupper 28km/t, 30km/t og 32km/t. MAKS 50 syklister i gruppen UNDER 4 timer. Hvis fullt blir det laget en gruppe til.

Diadora Challenge aktiv/elite

Vi gjør om eliteklassen til et aktivritt slik at flere kan være med om å kjempe om spurtpriser og klatrepriser. Klassevinnerne på den lange løypa kåres også her. Tradisjonell runde rundt fjorden.

Diadora Challenge, tur

Går som normalt, men det kåres ikke klassevinnere. De kåres i aktivklassen. Tradisjonell runde rundt fjorden.