Kart

Glomfjord-Mørkved, 128km

https://www.bikemap.net/en/r/4699140/#/z10/67.0591379,14.180603/google_hybrid