Midnattsolrittets sykkelinnsamling til Hero

Midnattsolrittets sykkelinnsamling til Hero, Bodø mottakssenter. Har du en sykkel som ikke lenger er i bruk, men som fortsatt kan brukes? Gjør en god gjerning og lever den inn på Sport1 Stormyra! Står container utenfor der. Syklene gis til flyktningemottakene i byen. De skal også være med på rittet!