Nytt startområde på Fauske

Starten på Fauske i år vil være ved nærmere sentrum, ved Samfunnshuset(se vedlegg). Dette fører til mindre muligheter til parkering. Derfor henstiller vi deltakerne til i større grad å ta buss innover. Bestlling av buss finner du lengre opp.