w

Service langs løypa

30.11.201810:44 Daan Hollander

MIDNATTSOLRITTET 2019 – REGLEMENT FOR SERVICE LANGS LØYPA

 

  1. GENERELT

Norges Cykleforbund har innført et eget reglement for service under fellesstartritt (RS), der følgebiler ikke er tillatt brukt langs løypetraseene.

Men med god erfaring fra de to foregående år, gjennomfører vi en ordning som vi har sett fungerer tilfredsstillende, både for våre deltagere og for de øvrige trafikantene som bruker veien samtidig.

Denne ordningen er det gitt tillatelse til å bruke av godkjennende myndighet.

 

 

  1. FØLGEBIL ER KUN TILLATT PÅ LANGLØYPA (Glomfjord-Mørkved)

Ryttere/lag som tenker å ha med følgebil underveis, skal sørge for at bil og sjåfør registreres hos arrangøren og får tildelt merke/nr. Dette skal settes opp godt synlig på venstre side i bilens bakrute. Dette er like mye et signal til utenforstående trafikanter som det er til hjelp for arrangøren.

 

Registrering av følgebiler og tildeling av A3-merker skjer samtidig med nummerutdeling fra fredag ettermiddag kl. 18.00 (og evt. lørdag formiddag). Antall følgebiler settes til max. 25, så vær tidlig ute med registreringen.

 

NB: Det er overhodet ikke tillatt med langing fra bil!

 

 

  1. BESTEMMELSER FOR DE ULIKE TRASEENE

 

02.02 FAUSKE – Mørkved TUR  53 km

Sørg for å ta med nødvendig mat og drikke på sykkelen og i lommene på trøya.

Arrangøren sørger for felles mat- og drikkestasjoner underveis langs løypa.

 

Det er ikke tillatt med privat langing underveis langs løypa (RV 80).

 

03.02 Mørkved-Valnesfjord-Mørkved 94 km

Sørg for å ta med nødvendig mat og drikke på sykkelen og i lommene på trøya.

Arrangøren sørger for felles mat- og drikkestasjoner underveis langs løypa.

 

Det er ikke tillatt med privat langing underveis langs løypa (RV 80).

 

03.03 Mørkved- Godøynes-Mørkved 34 km

Sørg for å ta med nødvendig mat og drikke på sykkelen og i lommene på trøya.

Arrangøren sørger for felles mat- og drikkestasjoner underveis langs løypa.

 

03.04 MØRKVED – SALTDAL – MISVÆR – MØRKVED 177 km

Sørg for å ta med nødvendig mat og drikke på sykkelen og i lommene på trøya.

Arrangøren sørger for felles mat- og drikkestasjoner underveis langs løypa.

 

Har rytteren/laget med egen følgebil, skal denne være registrert og merket som følgebil

Følgebilene skal ligge bak gruppa, og ikke drive med unødige forbikjøringer som kan skape farlige trafikksituasjoner.

Unngå langingstopp hvor det er satt opp spurt-mål for elitegruppa som skal sykle langløypa 183 km.

Avtal med rytteren/laget i forkant hvor langing skal foregå, og kjør fram i god tid, sett bilen godt utenfor veien og opptre med all den aktsomhet som er nødvendig.

 

Langing kan foregå langs traseen Riksvei 17 Reipå – Tuv.

 

 

 

  1. AVSLUTNING

Vi henstiller til alle lag/ryttere og førere av følgebiler til lojalt å følge disse anmodningene fra arrangøren; - vis aktsomhet overfor hverandre og utenforstående trafikanter, og unngå all form for aggressiv kjøring som kan skape farlige situasjoner.

 

Vi har stor velvilje for arrangementet hos politi og veimyndigheter, og vi må alle vise at vi er tilliten verdig.

 

Husk at vi ferdes på åpne veier, hvor Veitrafikkloven gjelder for alle.

 

Ha en opplevelsesrik og spennende dag; - før, under og etter rittet!

 

 

Midnattsolrittet 05.05.2019

 

 

Trond Vegard Seivåg

Daglig leder Midnattsolrittet